Oferta – Czarne Druki

Oferta drukarni skierowana jest do instytucji i podmiotów podległych Ministrowi Sprawiedliwości. Sądy, Prokuratury oraz Służba Więzienna są odbiorcami wykonywanych przez nas teczek na dokumenty oraz różnego rodzaju druków akcydensowych wykonywanych wg naszych katalogów lub potrzeb zamawiającego. Drukarnia realizuje również zamówienia dla klientów indywidualnych wg dostarczonych wzorów.

Druki akcydensowe to wszystkie wydruki użytkowe, np. akcydensy magazynowe, kadrowe, ewidencyjne, transportowe.

PRODUKTY

  • książki np. Skorowidze, Rejestry
  • kwestionariusze, formularze, bloczki
  • potwierdzenia odbioru
  • książeczki mieszkaniowe
  • teczki, obwoluty, akta
Back to top