Druki akcydensowe – Czarne Druki

 • KATALOG DRUKÓW DLA ARESZTÓW I ZAKŁADÓW KARNYCH
  • druki na: dział  zatrudnienia, dział  penitencjarny, dział  penitencjarno – terapeutyczny, dział  finansowy, dział  rentowo – emerytalny  , dział  kadr, kancelaria  tajna, dział  kwatermistrzowski, dział  gospodarczy – żywienie   , magazyn, pocztowe książki nadawcze stosowane w instytucjach budżetowych, pocztowe książki nadawcze stosowane w urzędach pocztowych, druki dla służby zdrowia, druki dla archiwum, druki dla bibliotek, sekretariat, dział ochrony, przepustki, uzbrojenie, pozostałe druki, tarcze strzelnicze
 • KATALOG DRUKÓW DLA SĄDÓW
  • druki  ogólnego  przeznaczenia; druki w sprawach kuratorskiej służby sądowej; druki dozoru kuratorskiego; oprawy książkowe w sprawach kuratorskich; oprawy książkowe  w sprawach karnych; druki krk; druki w sprawach o wykroczenia; druki w postępowaniu cywilnym; druki w sprawach:; cywilnych; druki i oprawy książkowe w sprawach rodzinnych i nieletnich; księgi wieczyste; wnioski; druki w sprawach gospodarczych, upadłościowych, naprawczych; druki  ławnicze; druki  rachunkowo – kasowe; druki  w  obrocie  prawnym  z  zagranicą; kancelaria  tajna; potwierdzenia w postępowaniu cywilnym; pokwitowania w postępowaniu karnym; „formularze w postępowaniu uproszczonym”; druki  ogólnego  przeznaczenia; archiwum; księgowość; sekretariat; pocztowe książki nadawcze stosowane w instytucjach budżetowych; pocztowe książki nadawcze stosowane w urzędach pocztowych
 • KATALOG DRUKÓW DLA PROKURATUR
  • Repertoria; rejestry; wykazy; skorowidze; postanowienia; wezwania, doręczenia; obwoluty (karton 320g j. bielony); druki dotyczące innego rodzaju postępowań (postępowanie cywilne i administracyjne); pouczenia; potwierdzenia odbioru w postępowaniu cywilnym; potwierdzenia odbioru w postępowaniu karnym; kadry i płace; archiwum; księgowość; kancelaria tajna, sekretariat

Oznaczenia w katalogach:

 • *) druk wykonany na kartonie (gramatury 140g – 200g)
 • #) druk wykonany na papierze samokopiującym;
 • Oprawy książkowe – wykonujemy w oprawie twardej (tektura introligatorska pokryta owilem)
 • Litera k oznacza ilość kartek

Oferując nasze usługi zapewniamy:

 • dostawę na koszt producenta kurierem lub własnym środkiem transportu, jeżeli wartość zamówienia przekroczy minimum logistyczne (2000zł netto)
 • optymalny termin realizacji zlecenia – 14-21 dni
 • wysoką jakość naszych wyrobów;
 • wykonanie wszystkich druków katalogowych i poza katalogowych, po załączeniu wzoru.

Uwagi:

 • Ceny ujęte w katalogu na poszczególne wyroby mogą ulec zmianie, katalog nie stanowi oferty handlowej lecz ma charakter informacyjny;
 • W przypadku zamówień na wyroby poza katalogowe lub gdy zachodzi konieczność wykonania produktu o niestandardowym wymiarze, gramaturze papieru, ceny netto na poszczególne towary są ustalane indywidualnie;
 • Do cen netto zawartych w katalogach należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

Zamówienia

Zamówienia należy składać telefonicznie (fax) lub mailowo, podając symbol wyrobu oraz żądaną ilość.

Dział handlowy: 

Tel. 59 833 36 79 wew. 27, 42, fax: 55

E-mail: czarne@igbmazovia.pl, drukarnia.pomerania@igbmazovia.pl

Back to top