KATALOG DRUKÓW DLA SĄDÓW – Czarne Druki

SymbolRodzajJed.Format
DRUKI OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
MS/Ksr.1Kontrolka terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych w I instancjiszt.A4 100k
MS/Ksr.1aKontrolka terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych w I instancjiszt.A4 100k
MS/Ksr.2Kontrolka terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych w II instancjiszt.A4 100k
MS/Ksr.3Kontrolka wysłanych akt numerowanaszt.A4 100k
MS/Ksr.4Kontrolka Wab numerowanaszt.A4 100k
MS/Ksr.6Księga depozytówszt.A4 100k
MS/Ksr.9Skorowidz alfabetyczny 3 kolumnyszt.A4 50k
MS/Ksr.10Skorowidz alfabetyczny 3 kolumnyszt.A4 100k
MS/Ksr.11Skorowidz alfabetyczny 3 kolumnyszt.A4 150k
MS/Ksr.11aSkorowidz alfabetyczny 3 kolumnyszt.A4 200k
MS/Ksr.12Skorowidz alfabetyczny 3 kolumnyszt.A4 300k
MS/Ksr.12aSkorowidz alfabetyczny 3 kolumnyszt.A4 500k
MS/Ksr.14Kontrolka nadanych przesyłekszt.A4 100k
MS/Ksr.17Odezwa o nadesłanie aktbl.(1)2A-6
MS/Ksr.20Odezwa o zwrocie aktbl.(1)2A-6
MS/Ksr.23Wkładka do protokołu rozprawybl.(2)A-4
MS/Ksr.25Zarządzenie o przyznaniu należności (rachunek należności świadków, biegłych , tłumaczy i ławników)bl.(2)2x2/3A-4
MS/Ksr.28Wykaz spraw zleconych do zaopiniowania RODKszt.A4 100k
MS/Ksr.29Legitymacja służbowa dla sędziego z napisem i godłem owilszt.A6
MS/Ksr.35Legitymacja służbowa dla pracownika z napisem i godłem owilszt.A6
MS/Ksr.40Legitymacja kuratora zawodowego owilszt.A6
MS/Ksr.41Legitymacja aplikanta kuratorskiego owilszt.A6
MS/Ksr.42Legitymacja kuratora społecznego owilszt.A6
MS/Ksr.48Wykaz S numerowanaszt.A4 100k
MS/Ksr.49Kontrolka skarg numerowanaszt.A4 100k
MS/Ksr.50Kontrolka odpisów skarg doręczonych numerowanaszt.A4 100k
MS/Ksr.54Kontrolka odpisów orzeczeń uwzględniających skargi dotyczące przewlekłości postępowania sądowegoszt.A4 100k
MS/Ksr.55Wykaz skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnychszt.A4 150k
MS/Ksr.56Legitymacja asesora sądowegoszt.A6
Druki ogólnego przeznaczenia – poza katalogiem Ministerstwa Sprawiedliwości
Reg.Og.SWykaz listów poleconych – oryginał + 1 kopia 26 wierszy pionowybl.A4 100k#
Reg.Og.1SWykaz listów poleconych – oryginał + 1 kopia 12 wierszy pionowybl.A4 100k#
Reg.Og.8/3Księga depozytówszt.A4 100k
Reg.Og.13Repertorium tłumacza przysięgłego 17 kolumn układ pionowyszt.A4 100k
Reg.Og.13/1Repertorium tłumacza przysięgłego 20 kolumn układ poziomyszt.A4 100k
Reg.Og.25aZarządzenie o przyznaniu należności (rachunek należności świadków, biegłych , tłumaczy i ławników)bl.(2)2x1/3A-4
Reg.Og.40Dziennik korespondencji przychodzącejszt.A4 200k
Reg.Og.42Dziennik podawczyszt.A4 200k
Reg.Og.51aKsięga doręczeńszt.A5 100k
Reg.Og.57Książka wpływu pismszt.A4 100k
Reg.Og.62Księga ewidencji kluczyszt.A4 100k
Zarządzenia
MS/K zarz.1Zarządzenie o zwrocie aktu oskarżenia - oskarżycielowibl.(2)A-5
MS/K zarz.5Zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównejbl.(2)A-4
MS/K zarz.6Zarządzenie o przyjęciu apelacjibl.(2)A-6
MS/K zarz.7Zarządzenie wykonania wyrokubl.(2)A-4
MS/K zarz.9Zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy apelacyjnej - posiedzeniabl.(2)A-4
Ogólne
MS/K og.2Potwierdzenie odbioru przedmiotubl.(1)A-6
MS/K og.3Zezwolenie na widzeniebl.(1)A-4
MS/K og.4Przedstawienie prośby o ułaskawieniebl.(2)A-6
MS/K og.5Opinia w sprawie ułaskawieniabl.(2)A-5
MS/K og.6Zezwolenie na doręczenie paczki żywnościowej lub widzeniebl.(1)A-6
T020100-002Akta sprawy karnej karton Kraft 300gkpl.540*327*
T020100-007Akta sprawy karnej karton Kraft 300gkpl.490*327*
MS/K og.16Okładka do akt karnych karton 300 szarykpl.490x330*
MS/K og.18Karta czynności wykonawczychbl.(2)A-4
MS/K og.19Wykaz wydatków, depozytów i zaliczekbl.(1)A-4
MS/K og.24Kwestionariusz wywiadu środowiskowegobl.(2)A-4
K og.16Okładka do akt karnych (z klauzulą „Termin karalności czynu ustaje z dniem”.) karton 300 szarykpl.490x330*
K og.19Wykaz wydatków, depozytów i zaliczekbl.(1)A-5
K og.26Pouczenie dla oskarżonegobl.(1)A-6
K og.27Karta wykonywania nieodpłatnej dozorowanej pracybl.(1)A-4
DRUKI W SPRAWACH KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ
MS/K Prob.8Karta udzielenia pomocy postpenitencjarnejbl.(2)A-4
DRUKI DOZORU KURATORSKIEGO
MS/Doz.1Teczka dozoru karton 250 j.bielonykpl.495x330*
MS/Doz.1/1Teczka dozoru k arton 250 j.bielony blaszki i wąsykpl.495x330*
Druki w sprawach karnych (sprawy dozoru)-poza katalogiem Ministerstwa Sprawiedliwości
Prob.13/1Akta dozoru kuratorskiego nad warunkowo zwoln. / skaz. karton 250 j.bielony blaszki i wąsykpl.495x330*
Prob.13aAkta dozoru/nadzoru kuratorskiegokpl.495x330*
Prob.13a/1Akta dozoru / nadzoru kuratorskiegokpl.495x330*
Prob.14Akta warunkowego umorzenia Wukpl.490x330*
Prob.14/1Akta warunkowego umorzenia Wukpl.495x330*
Prob.14aAkta warunkowego zawieszenia Dkpl.495x330*
Prob.14a/1Akta warunkowego zawieszenia kary WZawkpl.495x330*
Prob.14bAkta warunkowego zwolnienia Dkpl.495x330*
Prob.15Akta kontroli okresu próby Pkpl.495x330*
Prob.15aAkta dozoru uproszczonegokpl.495x330*
Prob.15/1Akta kontroli okresu próby Okpl.495x330*
Prob.16Akta kary ograniczenia wolności Wokpl.490x330*
Prob.16/1Akta kary ograniczenia wolności Wokpl.495x330*
TN-BPTeczka nadzorukpl.495x330*
TN-1Teczka nadzoru czerwony pasekkpl.495x330*
TN-2Teczka nadzoru zielony pasekkpl.495x330*
OPRAWY KSIĄŻKOWE W SPRAWACH KURATORSKICH
MS/Ku kont.PpKontrolka Ppszt.A4 100k
MS/Ku kont.PsKontrolka PSszt.A4 100k
MS/Ku kont.KKontrolka Kszt.A4 100k
MS/Ku kont.NwKontrolka Nwszt.A4 100k
MS/Ku kont.WdKontrolka Wdszt.A4 100k
MS/Ku kont.WnKontrolka Wnszt.A4 100k
MS/Ku kont.WrKontrolka Wrszt.A4 100k
MS/Ku knt.ZawkKontrolka Zawkszt.A4 100k
MS/Ku wyk.OpkWykaz Opkszt.A4 100k
MS/Ku wyk. NwkWykaz Nwkszt.A4 100k
MS/Kuwyk.OpmkWykaz Opmkszt.A4 100k
MS/Ku wyk.AlkkWykaz Alkkszt.A4 100k
MS/Ku wyk.KWykaz Kszt.A4 100k
MS/Ku wyk.OWykaz Oszt.A4 100k
MS/Ku wyk.KowWykaz Kowszt.A4 100k
MS/Ku wyk.KkowWykaz Kkowszt.A4 100k
MS/Ku wyk.DozWykaz Dozszt.A4 100k
MS/Ku skor. alf. dla post. wyk.Skorowidz alfabetyczny dla postępowania wykonawczegoszt.A4 100k
MS/Ku skor. alf. do wyw.Skorowidz alfabetyczny do wywiadówszt.A4 100k
MS/Ku wyk.NWoWykaz NWoszt.A3 100k
Ku Skor.Skorowidz alfabetycznyszt.A4 100k
OPRAWY KSIĄŻKOWE W SPRAWACH KARNYCH
MS/Rep.KRepertorium Kszt.A3 200k
MS/Rep.KaRepertorium Kaszt.A4 100k
MS/Rep.KzRepertorium Kzszt.A4 100k
MS/Wyk.KoWykaz Koszt.A4 100k
MS/Wyk.ArWykaz Arszt.A4 100k
MS/Wyk.WogWykaz Wogszt.A4 100k
MS/Rep.WRepertorium Wszt.A3 100k
MS/K wyk.Śr.zabWykaz Śr. Zabszt.A4 100k
MS/K wyk.WzawWykaz W Zawszt.A4 100k
MS/K.wyk.Wp/WpkzWykaz Wp/Wpkzszt.A4 100k
MS/K wyk.WoWykaz Woszt.A4 100k
MS/K wyk.WpWykaz Wpszt.A4 100k
MS/K wyk.WuWykaz Wuszt.A4 100k
MS/K wyk.WpkzWykaz Wpkzszt.A4 100k
MS/K wyk.DWykaz Dszt.A4 100k
MS/K kont.Kontrolka spraw zagrożonych przedawnieniemszt.A4 100k
MS/Term.KTerminarz posiedzeń - wydział karnyszt.A4 200k
DRUKI KRK
KRK-1Karta rejestracyjna karnakpl.(2)A-5*
KRK-2Zawiadomienie o rozesłaniu oraz odwołaniu listu gończegobl.(2)A-5
KRK-3Zawiadomienie w postępowaniu karnymbl.(2)A-4
KRK-4Zawiadomienie o zastosowaniu/uchyleniu tymczasowego aresztowaniabl.(2)A-5
KRK-5Zawiadomienie o osobie pozbawionej wolnościbl.(2)A-5
KRK-6Zawiadomienie o zawieszeniu wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności na podstawie art. 152 kkwbl.(2)A-5
KRK-7Karta rejestracyjna nieletniegokpl.(2)A-5*
KRK-8Zawiadomienie o postępowaniu w sprawach nieletnichbl.(2)A-4
KRK-9Zawiadomienie o umieszczeniu, przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich lub zwolnieniu nieletniego ze schroniskabl.(2)A-5
KRK-10Karta rejestracyjna podmiotu zbiorowegobl.(2)A-5
KRK-11Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowegokpl.(2)A-5*
KRK-13Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowymbl.(1)A-4
KRK-15Zapytanie o udzielenie informacji o osobiebl.(1)A-4
KRK-16Zawiadomienie o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznegobl.(2)A-4
KRK-17Zapytanie o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego i odpowiedź na zapytanie –wykorzystywane między organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiejbl.(2)A-4
KRK-19Zawiadomienie o przekazaniu do wykonania orzeczonej kary właściwemu organowi sądowemu i państwa członkowskiego UE lub o jej wykonaniu przez ten organbl.(2)A-4
KRK-20Zawiadomienie o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywnybl.(2)A-5
KRK-21Zawiadomienie o zmianie lub uchyleniu prawomocnego orzeczeniabl.(2)A-5
KRK-22Zawiadomienie o zarządzeniu zatarcia skazaniabl.(2)A-5
KRK-23Zawiadomienie o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowebl.(2)A-5
KRK-CKarton czysty do nadruku kart KRK papier 200gkpl.A-5*
KRK-C1Karton czysty do nadruku kart KRK papier 200gkpl.A-4*
KRK-C2Karton czysty do nadruku kart KRK z perforacją papier 200gkpl.A-5*
KRK-C3Karton czysty do nadruku kart KRK papier 200gkpl.1/3A-4*
DRUKI W SPRAWACH O WYKROCZENIA
MS/W1Zawiadomienie o wniesieniu przez pokrzywdzonego wniosku o ukaraniebl.(1)A-5
MS/W2Wezwanie/zawiadomienie obwinionegobl.(2)A-5
MS/W3Wezwanie świadka/biegłego/tłumacza/specjalisty na rozprawę/posiedzeniebl.(2)A-5
MS/W4Zawiadomienie oskarżyciela posiłkowego o terminie rozprawy/posiedzeniabl.(2)A-5
MS/W5Zawiadomienie pokrzywdzonego o terminie rozprawy/posiedzeniabl.(2)A-5
MS/W6Zawiadomienie pełnomocnika o terminie rozprawy/posiedzeniabl.(2)A-5
MS/W7Zawiadomienie obrońcy o terminie rozprawy/posiedzenia.bl.(2)A-5
MS/W8Zawiadomienie o zatrzymaniu paszportubl.(1)A-5
MS/W9Zaświadczenie o zatrzymaniu paszportubl.(1)A-5
MS/W10Wezwanie do odbioru paszportubl.(1)A-5
MS/W11Odezwa o zwrocie paszportubl.(1)A-5
MS/W12Zarządzenie o wszczęciu postępowania o wykroczeniebl.(2)A-4
MS/W13Zarządzenie o wyznaczeniu obrońcy z urzędubl.(2)A-5
MS/W15Zawiadomienie o przyjęciu apelacjibl.(1)A-5
MS/W16Wykaz spraw o wykroczeniabl.(2)A-4
MS/W17Protokół rozprawy w sprawie o wykroczenieszt.1A3+1A4
MS/W29Akta sprawy o wykroczenie Karton 250 j.bielonykpl.490x330*
MS/W29CurAkta sprawy o wykroczenie do programu Currenda Karton 250 j.bielonykpl.485x325*
MS/W29-1Akta sprawy o wykroczenie Karton 250 bielony blaszki i wąsykpl.495x330*
MS/W29-1/CurAkta sprawy o wykroczenie do programu Currenda karton 250 j.bielony, bigikpl.545x325*
DRUKI W POSTĘPOWANIU CYWILNYM
DRUKI W SPRAWACH CYWILNYCH
Zawiadomienia i wezwania
MS/C wezw.1Wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma procesowegobl.(2)2A-6
MS/C wezw.2Doręczenie pozwu z wezwaniem pozwanego na pierwszą rozprawębl.(2)2A-6
MS/C wezw.3Zawiadomienie pełnomocnika strony o posiedzeniu sądubl.(2)2A-6
MS/C wezw.4Wezwanie świadka/biegłego/tłumaczabl.(2)2A-6
MS/C wezw.5Wezwanie strony do osobistego stawiennictwabl.(2)2A-6
MS/C wezw.6Doręczenie zarzutów/sprzeciwu z wezwaniem powoda na rozprawębl.(2)2A-6
MS/C wezw.7Wezwanie Rady Adwokackiej o wyznaczenie adwokatabl.(1)2A-6
MS/C wezw.8Wezwanie do zapłaty kosztów sądowychbl.(2)2A-6
MS/C wezw.9Wezwanie do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanego zamiast (obok) dotychczasowego pozwanegobl.(2)2A-6
MS/C wezw.10Wezwanie strony powodowejbl.(2)2A-6
MS/C wezw.11Zawiadomienie o toczącym się procesie osoby, której udział w sprawie w charakterze powodu jest koniecznybl.(2)2A-6
MS/C wezw.14Zawiadomienie o zwrocie pisma procesowegobl.(1)2A-6
MS/C wezw.15Zawiadomienie/wezwanie na rozprawę apelacyjnąbl.(2)2A-6
MS/C wezw.16Zawiadomienie o ukaraniu grzywną świadka - biegłegobl.(2)2A-6
MS/C wezw.17Wezwanie do uzupełnienia braków kasacjibl.(2)2A-6
MS/C wezw.18Wezwanie do uzupełnienia skargi o stwierdzeniu niezgodności z prawem prawomocnego orzeczeniabl.(2)2A-6
Odezwy
MS/C od.1Odezwa o udzielenie pomocy sądowejbl.(2)A-5
MS/C od.2Odezwa do urzędu o udzielenie informacji o stanie majątkowy i rodzinnymbl.(2)A-5
MS/C od.3Odezwa do prokuratora o wzięcie udziału w sprawie cywilnejbl.(1)A-5
MS/C od.4Przedstawienie akt sądowi II instancjibl.(1)A-5
MS/C od.5Zwrot akt przez sąd II instancjibl.(1)A-5
MS/C od.6Przedstawienie kasacji - zażalenia Sądowi Najwyższemubl.(1)A-5
MS/C od.7Przedstawienie skargi o stwierdzeniu niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Sądowi Najwyższemubl.(1)A-5
Zarządzenia
MS/C zarz.1Zarządzenie o nadanie biegu sprawie cywilnejbl.(1)A-4
MS/C zarz.2Zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy w sprawie cywilnejbl.(1)A-4
MS/C zarz.3Zarządzenie o uzupełnienie braków środka odwoławczegobl.(1)A-5
MS/C zarz.4Zarządzenie o uzupełnienie braków skargi kasacyjnejbl.(2)A-5
MS/C zarz.5Zarządzenie o uzupełnienie braków skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczeniabl.(2)A-5
MS/C zarz.6Zarządzenie o umorzenie zaległych należności w sprawach cywilnychbl.(1)A-4
Postanowienia
MS/C post.1Postanowienie o zwolnieniu kosztów sądowychbl.(1)A-5
MS/C post.2Postanowienie sądu I instancjibl.(1)A-4
MS/C post.3Postanowienie sądu odwoławczegobl.(1)A-5
MS/C post.4Postanowienie o nakazaniu wyjawienia majątkubl.(2)A-5
MS/C post.4aWykaz majątkubl.(2)2A-4
MS/C post.5Postanowienie wydane przez referendarza sądowegobl.(2)A-5
MS/C post.6Postanowienie sądu rejonowego w sprawie ze skargi na orzeczenie referendarza Sądowego w trybie art. 518 kpc.bl.(1)A-4
Protokoły
MS/C prot.1Protokół rozprawy w sądzie I instancjibl.(2)2A-4
MS/C prot.2Protokół posiedzenia w sądzie I instancji - skróconybl.(2)A-4
MS/C prot.3Protokół rozprawy w sądzie odwoławczymbl.(2)2A-4
MS/C prot.4Protokół z ogłoszenia orzeczeniabl.(1)A-4
Druki w sprawach nieprocesowych
Cns.okł.1Okładka akt cywilnych nieprocesowych Karton 300 szarykpl.490x330*
Cns.okł.1CurOkładka akt cywilnych nieprocesowych do programu Currenda Karton 300 szarykpl.485x325*
Cns.okł.1/1Okładka akt cywilnych nieprocesowych Karton 300 szary blaszki i wąsykpl.505x330*
Cns.okł.1/1CurOkładka akt cywilnych nieprocesowych do programu Currenda Karton 300 szary bigikpl.545x325*
Teczki i druki w sprawach cywilnych
T020100-001Akta sprawy: cywilnej Karton Kraft 300 szarykpl.540*327*
T020100-006Akta sprawy Typ 2: cywilnej Karton Kraft 300 szarykpl490*327*
MS/C okł.1Akta sprawy: cywilnej, opiekuńczej, Karton 300kpl.490x330*
MS/C okł.1CurAkta sprawy: cywilnej do programu Currenda Karton 300kpl.485x325*
C okł.3Okładka - akta sprawy nieprocesowej Karton 250 j. bielonykpl.490x330*
C okł.3 CurOkładka - akta sprawy nieprocesowej do programu Currenda Karton 250 j. bielonykpl.485x325*
C okł.3/1 CurOkładka-akta sprawy nieprocesowej do programu Currenda Karton 250 j. bielony,bigikpl.545x325*
Oprawy książkowe w sprawach cywilnych
MS/Rep.CRepertorium C 7 wierszy pionowa numerowanaszt.A3 200K
MS/Rep.CoRepertorium Co 7 wierszy numerowanaszt.A4 100K
MS/Rep.NsRepertorium Ns 7 wierszy numerowanaszt.A3 100k
MS/Rep.CaRepertorium Ca numerowanaszt.A3 100k
MS/Rep.CzRepertorium Cz numerowanaszt.A4 100K
MS/C Wyk.ZpcWykaz zawieszonych spraw cywilnych 8 wierszy numerowana nnunumerowanaszt.A4 100K
MS/C kontKontrolka spraw zawieszonych numerowanaszt.A4 100K
MS/Term.CTerminarz posiedzeń - wydział cywilny 10 kolumnszt.A4 100K
MS/Rep.NcRepertorium Nc 6 wierszy numerowanaszt.A4 100K
DRUKI I OPRAWY KSIĄŻKOWE W SPRAWACH RODZINNYCH I NIELETNICH
MS/Rodz.3Karta czynności rodzinnego kuratora sądowego papier 200gkpl.(2)A-4
MS/Rodz.13Sprawozdanie opiekunabl.(2)A-4
Oświadczenie.1Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnymkpl.(2)A-3
Oświadczenie.2Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnegokpl.(2)A-3
MS/Rodz.Rep.NKRepertorium Nk numerowanaszt.A3 200k
MS/Rodz.Rep.NowRepertorium Now numerowanaszt.A3 100k
MS/Rodz.Rep.NsmRepertorium Nsm 7 wierszy numerowanaszt.A3 100k
MS/Rodz.Wyk. NmoWykaz Nmo numerowanaszt.A4 100k
MS/Rodz.Wyk. OpmWykaz Opm numerowanaszt.A4 100k
MS/Rodz.Wyk.Kart OpmWykaz kart Opm numerowanaszt.A4 100k
MS/Rodz.Wyk.NwWykaz Nw numerowanaszt.A4 100k
MS/Rodz.Wyk.Kart NwWykaz kart Nw numerowanaszt.A4 100k
MS/Rodz.Wyk.OpWykaz Op numerowanaszt.A4 100k
MS/Rodz.Wyk.Kart OpWykaz kart Op numerowanaszt.A4 100k
MS/Rodz.Wyk.AlkWykaz Alk numerowanaszt.A4 100k
MS/Rodz.WykazWykaz rozpoznawanych w sądzie rodzinnym spraw , w których postępowanie zawieszono numerowanaszt.A4 100k
MS/Rodz.Wyk. Nsch.1Wykaz nieletnich umieszczonych w schronisku dla nieletnich numerowanaszt.A3 100k
Asop.1Akta sprawy opiekuńczej Karton 250 j.bielonykpl.490x330*
KSIĘGI WIECZYSTE
MS/Ksw.1aOkładka księgi wieczystej do wydruku komputerowego karton 250 j.bielonykpl.495x330
MS/Ksw.17Kontrolka postępowania odwoławczego numerowanaszt.A4 100k
MS/Ksw.18Kontrolka korespondencji ogólnej numerowanaszt.A4 100k
ZNKSWPatka do księgi wieczystej z taśmą samoprzylepną płótno lnianekpl.120X190
T020100-013Akta księgi wieczystejkpl.495X330
T020100-011Akta księgi wieczystej spis dokumentówkpl.495x330
WNIOSKI
KW-ODPISWniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystejbl.(2)A-5
KW-ODPIS AKTWniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystejbl.(2)A-4
KW-OZNZałącznik – Oznaczenie działki ewidencyjnejbl.(2)A-4
KW-PPZałącznik – Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowybl.(1)A-4
KW-WGLĄDWniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystejbl.(1)A-4
KW-WPISWniosek o wpis w księdze wieczystejbl.(2)A-3
KW-WUZałącznik – Wnioskodawca / uczestnik postępowaniabl.(1)A-4
KW-ZADZałącznik – Żądanie wpisu w księdze wieczystejbl.(2)A-4
KW-ZALWniosek o założenie księgi wieczystejbl.(2)A-3
DRUKI W SPRAWACH GOSPODARCZYCH, UPADŁOŚCIOWYCH, NAPRAWCZYCH
MS/Gu.Rep.GUpRepertorium GUp numerowanaszt.A3 100k
MS/Gu.Rep.GzdRepertorium Gzd numerowanaszt.A4 100k
MS/Gu.Kont.GUkKontrolka GUk numerowanaszt.A4 100k
MS/Gu.Kont.GuzKontrolka Guz numerowanaszt.A4 100k
DRUKI ŁAWNICZE
MS/Ł-1Karta ewidencyjna ławnikabl.(2)A-4
MS/Ł-2Ewidencja udziału ławnika w posiedzeniach i naradachbl.(2)A-4
MS/Ł-3Legitymacja ławnika papier 200gszt.(2)2A-7*
MS/Ł-4Zawiadomienie ławnika o posiedzeniubl.(2)2A-6
MS/Ł-5Zawiadomienie zakładu pracy o wyznaczeniu ławnika na rozprawę (posiedzenie)bl.(2)2A-6
DRUKI RACHUNKOWO – KASOWE
MS/Rbs.1Dziennik należności sądowychbl.(2)A-3
MS/Rbs.2Karta dłużnika papier 200gkpl.(2)A-4*
MS/Rbs.6Wykaz kosztów sądowych nie uiszczonych przez stronę zwolnioną od obowiązku ich ponoszeniabl.(1)A-4
MS/Rbs.9Księga depozytów rzeczowych numerowanaszt.A4 100k
AD-1Akta dłużnika karton 250 j.bielonykpl.490x330*
AD-1/1Akta dłużnika karton 250 j.bielony blaszka i wąsykpl.495x330*
MS/AWAkta wykonawcze skazanego karton 250 j.bielony blaszka i wąsykpl.495x330*
Druki rachunkowo - kasowe – poza katalogiem Ministerstwa Sprawiedliwości
Rbs.2Karta dłużnika (II instancja) papier 200gkpl.(2)A-4*
Rbs.2aKarta dłużnika (bez strony z danymi osobowymi) papier 200gkpl.(1)A-4*
Rbs.12Księga kontowa numerowanaszt.A4 50k
DRUKI W OBROCIE PRAWNYM Z ZAGRANICĄ
MS/Z-49Wykaz „Oz” spraw dot. obrotu zagranicznego 9 kolumn numerowanaszt.A4 200k
KANCELARIA TAJNA
KT-1Dziennik korespondencji układ poziomyszt.A4 100k
KT-1/1Dziennik korespondencji układ pionowyszt.A4 100k
KT-4Karta zapoznania się z dokumentem nr… papier 200gkpl.(1)A-4*
KT-6Książka doręczeń przesyłek miejscowychszt.A4 150k
KT-7Dziennik ewidencji dokumentów o klauzuli ściśle tajne,(…)szt.A4 100k
KT-8Rejestr dzienników ewidencji i teczek układ poziomyszt.A4 50k
KT-8/1Rejestr dzienników ewidencji i teczek układ pionowyszt.A4 50k
KT-9Wykaz nr…. przesyłek nadanychbl.(2)A-4
KT-10Wykaz nr… przesyłek wydanychbl.(2)A-4
KT-12Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnychbl.(1)A-4
KT-14Upoważnienie do nadawania i odbioru przesyłek papier 200gszt.(2)2A-7*
KT-14/1Dowód rejestracyjny uprawniający do korzystania z przewozu materiałów zawierających informacje niejawne papier 200gkpl.(2)A-6*
KT-15Protokół w sprawie uszkodzenia przesyłkibl.(1)A-4
KT-16Upoważnienie do przeprowadzenia kontrolibl.(1)A-4
KT-17Rejestr akt postępowań sprawdzających 7 kolumnszt.A4 200k
KT-18Rejestr zaśw. o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnychszt.A4 200k
KT-19Rejestr odmów wydania poświadczenia bezpieczeństwaszt.A4 200k
KT-20Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwaszt.A4 200k
KT-24Skorowidz RWD układ poziomyszt.A4 100k
KT-25Rejestr wydanych dokumentów nr... papier 200gkpl.(2)A-4*
KT-26Opis spraw znajdujących się w teczce/aktach nr…bl.(1)A-4
KT-27Wykaz zmian dokonanych w teczce /aktachbl.(1)A-4
KT-28Metryka nośnika niejawnego nr RWD.../ dane dotyczące zapisu na nośnikbl.(1)A-4
KT-29Dane dotyczące odtwarzaniabl.(1)A-4
KT-30Rejestr wydanych przedmiotówszt.A4 100k
KT-31Dziennik ewidencyjnyszt.A4 100k
KT-32Rejestr teczek, oświadczeń o stanie majątkowymszt.A4 100k
KT-33Rejestr kart wydanych materiałówszt.A4 100k
KT-34Karta wydanych materiałów nr….bl.(1)A-4
KT-35Wykaz osób, które uzyskały zgodę na przechowywanie dok. poza kancelariąbl.(1)A-4
KT-36Karta kontrolnabl.(1)A-4
KT-37Dziennik ewidencji elektronicznych nośnikówszt.A4 100k
POTWIERDZENIA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM
MS/C og.3Potwierdzenie odbioru z górną perforacjąkpl.(2)150x120*
MS/C og.3-1Potwierdzenie odbioru z górną perforacją - bez str. adres.kpl.(1)150x120*
MS/C og.3aPotwierdzenie odbioru z taśmą samoprzyl. z górną perforacją.kpl.(2)150x120*
MS/C og.3bPotwierdzenie odbioru z taśmą samoprzyl. z górną perforacją - bez str. adres.kpl.(1)150x120*
MS/C og.3c-1Potwierdzenie odbioru z górną perforacją - bez str. adres.kpl.(1)162x120*
MS/C og.3d-1Potwierdzenie odbioru z taśmą samoprzyl. z górną perforacją - bez str. adres.kpl.(1)162x120*
MS/C og.3g-1Potwierdzenie odbioru bez perforacji - bez str. adres.kpl.(1)150x105*
MS/C og.3h-1Potwierdzenie odbioru bez perforacji - bez str. adres.kpl.(1)160x108*
MS/C og.3i-1Potwierdzenie odbioru z taśmą samoprzyl. z górną perforacją. - bez str. adres.kpl.(1)156x110*
POKWITOWANIA W POSTĘPOWANIU KARNYM
MS/K og.25Pokwitowanie odbioru z górną perforacjąkpl.(2)150x120*
MS/K og.25-1Pokwitowanie odbioru z górną perforacją - bez str. adres.kpl.(1)150x120*
MS/K og.25aPokwitowanie odbioru z taśmą samoprzyl. z górną perforacjąkpl.(2)150x120*
MS/K og.25bPokwitowanie odbioru z taśmą samoprzyl. z górną perforacją - bez str. adres.kpl.(1)150x120*
MS/K og.25c-1Pokwitowanie odbioru z górną perforacją - bez str. adres.kpl.(1)162x120*
MS/K og.25d-1Pokwitowanie odbioru z taśmą samoprzyl. z górną perforacją - bez str. adres.kpl.(1)162x120*
MS/K og.25g-1Pokwitowanie odbioru bez perforacji - bez str. adres.kpl.(1)150x105*
MS/K og.25h-1Pokwitowanie odbioru bez perforacji - bez str. adres.kpl.(1)160x108*
MS/K og.25i-1Pokwitowanie odbioru z taśmą samoprzyl. z górną perforacją. - bez str. adres.kpl.(1)156x110*
FORMULARZE W POSTĘPOWANIU
UPROSZCZONYM
OPOdpowiedź na pozewbl.(2)2A-4
PWPozew wzajemnybl.(2)2A-4
P-pozewPozewbl.(2)2A-4
SPSprzeciw od wyroku zaocznego. Zarzuty od nakazu zapłaty. Sprzeciw od nakazu zapłatybl.(2)2A-4
WDPismo zawierające wnioski dowodowebl.(2)A-4
DS.-dane-uzupDane uzupełniające stron lub pełnomocnikówbl.(2)A-4
DRUKI OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
Kadry i płace
Os-202Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieniebl.(1)A-4
Os-220Legitymacja służbowa owilszt.A6
Os-222Legitymacja pracownicza owilszt.A6
Os-223Teczka akt osobowych trójdzielna A B C karton 250 j.bielonyszt.2B4*
Os-223/1Teczka akt osobowych trójdzielna A B C z zakładką karton 250 j.bielonyszt.2B4*
Os-223/4Teczka akt osobowych ABCD owilszt.2B4*
Os-224Okładka do listy obecności owilszt.2A4*
Os-225aLista obecnościbl.(2)A-4
Os-226Ewidencja wyjść w godzinach służbowychszt.A4 100k
Os-227Roczna karta ewidencji obecności w pracy papier 200gkpl.(2)A-5*
Os-227/1Roczna karta ewidencji obecności w pracy papier 200gkpl.(1)A-5*
Os-228Książka wyjśćszt.A4 50k
Os-229Plan urlopów wypoczynkowychbl.(1)A-4
Os-231Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniubl.(1)A-6
Os-232Polecenie wyjazdu służbowegobl.(2)A-5
Os-232/1Polecenie wyjazdu służbowegobl.(2)A-5
Os-330Karta urlopowabl.(1)A-6
Os-330aWniosek o udzielenie urlopubl.(1)A-6
Pu-Zo.94Karta wynagrodzeń dla pracowników budżetowych papier 200gkpl.(2)A-4*
Z-31/1Deklaracja przystąpienia do PKZPbl.(2)A-6
Z-31/2Informacja o stanie konta w PKZPbl.(2)A-7
Z-31/3Wniosek o udzielenie pożyczkibl.(2)A-5
Z-31/5aKartoteka członka PKZP papier 200gkpl.(2)A-5*
Z-31/6Wniosek o skreślenie z listy członków PKZPbl.(2)A-6
ARCHIWUM
PG-165Karta udostępnienia akt lub ksiągbl.(1)A-6
Pu-A.32Karta udostępnienia aktbl.(1)A-4
Tektura arch.Tektura 900g do archiwizacji dokumentów A-4 z otworami do sznurowaniaszt.A-4*
KSIĘGOWOŚĆ
K-102sDowód wpłaty KPbl.A6 100k#
K-107sDowód wypłaty KWbl.A6 100k#
K-113Wniosek o zaliczkębl.(2)A-6
K-114Rozliczenie zaliczkibl.(2)A-6
K-117Kartoteka osobowa papier 200gbl.(2)A-5*
K-151Przyjęcie środka trwałegobl.(2)A-6
K-153Protokół przekazania środka trwałegobl.(2)A-6
K-157Likwidacja środka trwałegobl.(2)A-6
K-167Polecenie księgowaniabl.(2)A-5
K-167aPolecenie księgowaniabl.(2)A-4
K-185/185aDziennik tabelaryczny (1- duża , 2- małe lub wg. indywid. potrzeb)szt.A3 100k
K-204Księga inwentarzowa środków nietrwałych ilościowo - wartościowaszt.A4 100k
K-205Księga inwentarzowa wyposażeniaszt.A4 100k
K-205aEwidencja środków nietrwałychszt.A4 100k
K-207Księga środków trwałychszt.A4 200k
K-207bKarta środka trwałego papier 200gbl.(2)A-5*
K-210Księga druków ścisłego zarachowaniaszt.A4 100k
K-311Karta materiałowo - ilościowo - wartościowabl.(2)A-4
SEKRETARIAT
Kn-2Dziennik korespondencji sekretariatu/pionuszt.A4 100k
Kn-4Spis sprawbl.(2)A-4
Kn-4ksSpis sprawszt.A4 200k
POCZTOWE KSIĄŻKI NADAWCZE STOSOWANE W INSTYTUCJACH BUDŻETOWYCH
Nr1a/SPocztowa książka nadawczaszt.2/3 A4 100K#
Nr1a/1SPocztowa książka nadawczaszt.A4 50k #
POCZTOWE KSIĄŻKI NADAWCZE STOSOWANE W URZĘDACH POCZTOWYCH
Nr1bPocztowa książka nadawczaszt.A5 100k
Nr1b/SPocztowa książka nadawczaszt.A5 50K#
Otwieranie katalogu jako pdf

Kliknij ikonę powyżej by pobrać katalog jako plik PDF

Back to top