KATALOG DRUKÓW DLA PROKURATUR – Czarne Druki

SymbolRodzajJed.Format
REPERTORIA
PK/Rep.PcRepertorium „PC”szt.A4 100k
PK/Rep.PaRepertorium „Pa”szt.A4 100k
REJESTRY
PK/Rej.sam.AKRejestr samodzielny „AK”szt.A4 100k
PK/Rej.sam.CorRejestr samodzielny „Cor”szt.A4 100k
PK/Rej.sam.DiRejestr samodzielny „Di”szt.A4 100k
PK/Rej.sam.DsnRejestr samodzielny „Dsn”szt.A4 100k
PK/Rej.sam.IPRejestr samodzielny „IP”szt.A4 100k
PK/Rej.sam.KoRejestr samodzielny ”Ko”szt.A4 100k
PK/Rej.sam.KwRejestr samodzielny „kW”szt.A4 100k
PK/Rej.sam.NpsRejestr uzupełniający „Nps”szt.A4 100k
PK/Rej.sam.OpkRejestr samodzielny „Opk”szt.A4 100k
PK/Rej.sam.OzRejestr samodzielny „Oz”szt.A4 100k
PK/Rej.sam.Oz.oRejestr samodzielny „Oz.o”szt.A4 100k
PK/Rej.sam.Oz.rRejestr samodzielny „Oz.r”szt.A4 100k
PK/Rej.sam.PnRejestr samodzielny „Pn”szt.A4 100k
PK/Rej.sam.PpRejestr samodzielny „Pp”szt.A4 100k
PK/Rej.sam.WlRejestr samodzielny „Wl”szt.A4 100k
PK/Rej.sam.ZoRejestr samodzielny „Zo”szt.A4 100k
PK/Rej.sam.ZppRejestr samodzielny „Zpp”szt.A4 100k
PK/Rej.sam.ZtRejestr samodzielny „Zt”szt.A4 100k
PK/Rej.uzup.NpsRejestr uzupełniający „Nps”szt.A4 100k
PK/Rej.uzup.OpzRejestr uzupełniający „Opz”szt.A4 100k
PK/Rej.uzup.PsRejestr uzupełniający „Ps”szt.A4 100k
PK/Rej.sam.NsRejestr samodzielny „Ns”szt.A4 100k
PK/Rej.sam.ENA-PRRejestr samodzielny „ENA-P.r”szt.A4 100k
PK/Rej.sam. ENA-UERejestr samodzielny „ENA-UE”szt.A4 100k
PK/Rej.sam. ENO-P.RRejestr samodzielny „ENO-P.r”szt.A4 100k
PK/Rej.sam ENO-UERejestr samodzielny „ENO-UE”szt.A4 100k
PK/Rej.sam. ENO.UE.rRejestr samodzielny “ENO.UE.r”szt.A4 100k
WYKAZY
MS/P Wyk.DorWykaz „Dor”szt.A4 100k
MS/P Wyk.EWykaz „E”szt.A4 100k
PK/Wyk.kon.uzup. Oz.wWykaz kontrolny uzupełniający „Oz.w”szt.A4 100k
PK/Wyk.kon.uzup.ENA-P.wWykaz kontrolny uzupełniający „ENA-P.w”szt.A4 100k
PK/Wyk.kon.uzup. ENO-P.wWykaz kontrolny „ENO-P.w.”szt.A4 100k
PK/Wyk.kon.uzup. WzWykaz kontrolny uzupełniający „Wz”szt.A4 100k
PK/Wyk.kon.uzup. WuWykaz kontrolny uzupełniający „Wu”szt.A4 100k
SKOROWIDZE
MS/P Skor.SSkorowidz „S”a alfabetycznyszt.2/3A4 200k
PROTOKOŁY
PG/Prot.1Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie, złożenia wniosku o ściganie, przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej.bl.(2)2A-4
PG/Prot.2Protokół przesłuchania świadkabl.(2)2A-4
PG/Prot.2aPouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkachbl.(2)2A-4
PG/Prot.2bZałącznik do protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwiebl.(1)A-4
PG/Prot.3Protokół przesłuchania podejrzanegobl.(2)2A-4
PG/Prot.3aPouczenie podejrzanego o uprawnieniach i obowiązkach – zał. Nr 1bl.(1)A-4
MS/P Prot.3bWyjaśnienia podejrzanego - art. 176 § 1kpk – zał. Nr 2bl.(2)A-4
MS/P Prot.4Protokół konfrontacjibl.(2)2A-4
PG/Prot.5Protokół okazaniabl.(2)2A-4
MS/P Prot.6Protokół oględzin lekarskichbl.(2)A-4
MS/P Prot.7Protokół oględzin i otwarcia zwłokszt.4xA-3
PG/Prot.9Protokół oględzin miejsca - osoby - rzeczybl.(2)2A-4
PG/Prot.12Protokół zapoznania się z materiałami śledztwa - dochodzeniabl.(2)A-4
PG/ZałZałącznik do protokołu przesłuchania świadkabl.(1)A-4
POSTANOWIENIA
PG/Post.2Postanowienie o wszczęciu śledztwabl.(2)A-4
PG/Post.18Postanowienie o zamknięciu śledztwabl.(2)A-4
PG/Post.23Postanowienie o umorzeniu śledztwa-dochodzeniabl.(2)2A-4
MS/P Post.28aZestawienie należności świadkowi – biegłemu - tłumaczowibl.(1)A-4
WEZWANIA, DORĘCZENIA
MS/P Og.2Zezwolenie na pochowanie zwłokbl.(1)A-5
MS/P Og.4Zezwolenie na przesłuchanie tymczasowo aresztowanegobl.(1)A-5
PG/Og.7Przesłanie aktu oskarżenia - wnioskubl.(2)A-4
PG/Og.12Wezwanie (podejrzanego, świadka, biegłego, tłumacza specjalistę)bl.(2)2A-6
MS/P Og.15Przesłanie akt podręcznych wobec złożenia apelacjibl.(1)A-5
MS/P Og.21Kwestionariusz wywiadu środowiskowegobl.(2)A-4
MS/P Og.22Wykaz stron procesowychbl.(2)A-4
MS/P Og.23Wykaz podejrzanych, wobec których zastosowano środki zapobiegawczebl.(2)A-4
MS/P Og.26Karta wewnętrznego nadzoru służbowegobl.(1)A-4
PG/Spiszałącznik adresowy do akt sprawy – wykaz dokumentówbl.(1)A-4
OBWOLUTY (karton 320g j. bielony)
PK/obw.akt.sprawyAkta sprawyszt.545x325*
PK/obw.akt.spr.podrAkta sprawy podręczneszt.545x325*
PK/obw.akt.spr.(ZAP)Akta sprawy z zakresu administracji prokuratoraszt.545x325*
PK/obw.akt.spr.główAkta sprawy główneszt.545x325*
PK/obw.akt.spr.głów. RD/SD/OSDAkta sprawy główne RD/SD/OSDszt.545x325*
PK/obw.akt.wew.RS/SD/OSDAkta wewnętrzne RD/SD/OSDszt.545x325*
PK/obw.zał.adres.Załącznik adresowy do akt sprawyszt.545x325*
PK/obw.akt.spr. (BSK)Akta sprawy bezdziennikowy system kancelaryjnyszt.545x325*
PK/obw.akt.spr.karneAkta prokuratora (sprawy karne)szt.545x325*
PK/obw.akt.spr.pozakarneAkta prokuratora (sprawy pozakarne)szt.545x325*
PK/obw.akt.spr.rej.samAkta sprawy rejestry samodzielneszt.545x325*
Blaszki i wąsyBlaszki i wąsy do teczek prokuratorskichszt.1 szt
DRUKI DOTYCZĄCE INNEGO RODZAJU POSTĘPOWAŃ (POSTĘPOWANIE CYWILNE I ADMINISTRACYJNE)
PG/Pac.4Protokół przesłuchania świadkabl.(2)A-4
PG/Pac.6Wezwanie świadkabl.(2)2A-6
PG/Pac.7Zawiadomienie dotyczące udziału w sprawie cywilnejbl.(1)A-5
POUCZENIA
PK/Poucz.1Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w post. karnymbl.(2)A-4
PK/Poucz.2Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w post. karnymbl.(2)A-4
PK/Poucz.4Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnymbl.(2)A-4
PK/Poucz.5Pouczenie o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnymbl.(1)A-4
POTWIERDZENIA ODBIORU W POSTĘPOWANIU CYWILNYM
MS/C og.3Potwierdzenie odbioru z górną perforacjąkpl.(2)150x120*
MS/C og.3-1Potwierdzenie odbioru z górną perforacją - bez str. adres.kpl.(1)150x120*
MS/C og.3aPotwierdzenie odbioru z taśmą samoprzyl. z górną perforacją.kpl.(2)150x120*
MS/C og.3bPotwierdzenie odbioru z taśmą samoprzyl. z górną perforacją - bez str. adres.kpl.(1)150x120*
POTWIERDZENIA ODBIORU W POSTĘPOWANIU KARNYM
MS/K og.25Pokwitowanie odbioru z górną perforacjąkpl.(2)150x120*
MS/K og.25-1Pokwitowanie odbioru z górną perforacją - bez str. adres.kpl.(1)150x120*
MS/K og.25aPokwitowanie odbioru z taśmą samoprzyl. z górną perforacjąkpl.(2)150x120*
MS/K og.25bPokwitowanie odbioru z taśmą samoprzyl. z górną perforacją - bez str. adres.kpl.(1)150x120*
KADRY I PŁACE
Os-202Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieniebl.(1)A-4
Os-220Legitymacja służbowa owilszt.A6
Os-222Legitymacja pracownicza owilszt.A6
Os-223Teczka akt osobowych trójdzielna A B C karton 250 j.bielonyszt.2B4*
Os-223/1Teczka akt osobowych trójdzielna A B C z zakładką karton 250 j.bielonyszt.2B4*
Os-223/4Teczka akt osobowych A B C D owilszt.2B4*
Os-224Okładka do listy obecności owilszt.2A4*
Os-225Lista obecnościbl.(2)A-4
Os-226Ewidencja wyjść w godzinach służbowych owilszt.A4 100k
Os-227Roczna karta ewidencji obecności w pracy papier 200gkpl.(2)A-5*
Os-227/1Roczna karta ewidencji obecności w pracy papier 200gkpl.(1)A-5*
Os-228Książka wyjśćszt.A4 50k
Os-229Plan urlopów wypoczynkowychbl.(1)A-4
Os-231Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniubl.(1)A-6
Os-232Polecenie wyjazdu służbowegobl.(2)A-5
Os-232/1Polecenie wyjazdu służbowegobl.(2)A-5
Os-330Karta urlopowabl.(1)A-6
Os-330aWniosek o udzielenie urlopubl.(1)A-6
Pu-Zo.94Karta wynagrodzeń dla pracowników budżetowych papier 200gkpl.(2)A-4*
Z-31/1Deklaracja przystąpienia do PKZPbl.(2)A-6
Z-31/2Informacja o stanie konta w PKZPbl.(2)A-7
Z-31/3Wniosek o udzielenie pożyczkibl.(2)A-5
Z-31/5aKartoteka członka PKZP papier 200gkpl.(2)A-5*
Z-31/6Wniosek o skreślenie z listy członków PKZPbl.(2)A-6
BGM-1Karta ewidencyjna wyposażenia papier 200gkpl.(2)A-5*
ARCHIWUM
Pu-A.32Karta udostępnienia aktbl.(1)A-4
PG-164Spis ewidencyjno - odbiorczy akt ksiąg przekazanych do składnicybl.(2)A-4
PG-165Karta udostępniona akt lub ksiągbl.(1)A-6
Tektura arch.Tektura 900g do archiwizacji dokumentów A-4 z otworami do sznurowaniaszt.A-4*
KSIĘGOWOŚĆ
K-102sDowód wpłaty KPbl.A6 100k#
K-107sDowód wypłaty KWbl.A6 100k#
K-113Wniosek o zaliczkębl.(2)A-6
K-114Rozliczenie zaliczkibl.(2)A-6
K-151Przyjęcie środka trwałegobl.(2)A-6
K-153Protokół przekazania środka trwałegobl.(2)A-6
K-157Likwidacja środka trwałegobl.(2)A-6
K-167Polecenie księgowaniabl.(2)A-5
K-167aPolecenie księgowaniabl.(2)A-4
K-204Księga inwentarzowa środków nietrwałych ilościowo - wartościowaszt.A4 100k
K-205Księga inwentarzowa wyposażeniaszt.A4 100k
K-205aEwidencja środków nietrwałychszt.A4 100k
K-207Księga środków trwałychszt.A4 200k
K-207bKarta środka trwałego papier 200gkpl.(2)A-5*
K-210Księga druków ścisłego zarachowaniaszt.A4 100k
K-267Tabela amortyzacyjna środków trwałychbl.(2)A-3
KANCELARIA TAJNA, SEKRETARIAT
KT-1Dziennik korespondencji układ poziomyszt.A4 100k
KT-1/1Dziennik korespondencji układ pionowyszt.A4 100k
KT-4Karta zapoznania się z dokumentem nr… papier 200gkpl.(1)A-4*
KT-6Książka doręczeń przesyłek miejscowychszt.A4 150k
KT-7Dziennik ewidencji dokumentów o klauzuli ściśle tajne,(…)szt.A4 100k
KT-8Rejestr dzienników ewidencji i teczek układ poziomyszt.A4 50k
KT-8/1Rejestr dzienników ewidencji i teczek układ pionowyszt.A4 50k
KT-9Wykaz nr…. przesyłek nadanychbl.(2)A-4
KT-10Wykaz nr… przesyłek wydanychbl.(2)A-4
KT-12Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnychbl.(1)A-4
KT-14Upoważnienie do nadawania i odbioru przesyłek papier 200gszt.(2)2A-7*
KT-14/1Dowód rejestracyjny uprawniający do korzystania z przewozu materiałów zawierających informacje niejawne papier 200gkpl.(2)A-6*
KT-15Protokół w sprawie uszkodzenia przesyłkibl.(1)A-4
KT-16Upoważnienie do przeprowadzenia kontrolibl.(1)A-4
KT-17Rejestr akt postępowań sprawdzających 7 kolumnszt.A4 200k
KT-18Rejestr zaśw. o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnychszt.A4 200k
KT-19Rejestr odmów wydania poświadczenia bezpieczeństwaszt.A4 200k
KT-20Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwaszt.A4 200k
KT-24Skorowidz RWDszt.A4 100k
KT-25Rejestr wydanych dokumentów nr... papier 200gkpl.(2)A-4*
KT-26Opis spraw znajdujących się w teczcebl.(1)A-4
KT-27Wykaz zmian dokonanych w teczce aktachbl.(1)A-4
KT-28Metryka nośnika niejawnego nr RWD.../ dane dotyczące zapisu na nośnikbl.(1)A-4
KT-29Dane dotyczące odtwarzaniabl.(1)A-4
KT-30Rejestr wydanych przedmiotówszt.A4 100k
KT-31Dziennik ewidencyjny 10 wierszyszt.A4 100k
PGKT-31Dziennik ewidencyjny 5 wierszyszt.A4 100k
KT-32Rejestr teczek, oświadczeń o stanie majątkowymszt.A4 100k
KT-33Rejestr kart wydanych materiałówszt.A4 100k
KT-34Karta wydanych materiałówbl.(1)A-4
KT-35Wykaz osób, które uzyskały zgodę na przechowywanie dok. poza kancelariąbl.(1)A-4
KT-36Karta kontrolnabl.(1)A-4
KT-37Dziennik ewidencji elektronicznych nośnikówszt.A4 100k
MS/Ksr.29Legitymacja służbowa dla sędziego z napisem i godłem owilszt.A6
MS/Ksr.35Legitymacja służbowa pracownika - napis i godło owilszt.A6
Kn-2Dziennik korespondencji sekretariatu/pionuszt.A4 100k
Kn-4Spis sprawbl.(2)A-4
Kn-4ksSpis sprawszt.A4 200k
Nr1a/SPocztowa książka nadawczaszt.2/3A4 100k#
Nr1a/1SPocztowa książka nadawczaszt.A4 100k#
Nr1bPocztowa książka nadawczaszt.A5 100k
Nr1b/SPocztowa książka nadawczaszt.A5 100k
Otwieranie katalogu jako pdf

Kliknij ikonę powyżej by pobrać katalog jako plik PDF

Back to top